Anmäl skada

Vänligen fyll i samtliga fält för snabbare handläggning


Anmäl skada

  • Här kan du fylla i en skadeanmälan för att yrka ersättning för reducering av självrisk på din ordinarie försäkring. Det är viktigt att samtliga fält ifylls och alla efterfrågade handlingar tillgängliggörs innan handläggning av ditt ärende påbörjas. Vi kommer att kontakta dig när beslut i ärendet har tagits, korrespondens sker i första hand via e-post.